Matchcoach finns för att vi upptäckte hur mycket det strategiska och taktiska betyder i en matchsituation. Och hur lite som faktiskt läggs på att coacha spelare i dessa moment.

När jämna spelare möts är det inte sällan taktiken och strategin som tillsammans med det psykiska utgör den avgörande faktorn om det ska det bli vinst eller förlust.

Vi coachar inte i hur du slår slagen. Vi coachar i hur du ska vårda situationer på ett sånt sätt att du vinner fler matcher.