Viktiga frågor som du bör ställa dig inför att du börjar coacha ditt eget barn är enligt Larry Lauer, PhD Michigan State University följande:

  • Vad tror du är de negativa och positiva delarna med att du coachar ditt eget barn?
  • Vad tror du att ditt barn anser om att du är dess coach?
  • Hur kommer du att kunna separera de båda rollerna, coach och förälder?
  • Hur tror du att du kommer särbehandla ditt eget barn som coach jämfört med andra barn och spelare?
  • Hur kommer andra i klubben, laget och föräldrar att reagera på att du aktivt coachar ditt barn?
  • Tänker du coacha ditt eget barn? Varför eller varför inte?

Läs mer i artikeln “Should I coach my own child?”